ZORGdotCOM

Communicatieadvies + Tekst

7 Digitale zorgtoepassingen bij borstkanker 30 oktober 2014

borstkankerOktober was Wereld Borstkankermaand. In Nederland krijgt één op de negen vrouwen borstkanker. Een goede reden om een overzicht te maken van de apps en andere Nederlandstalige digitale zorgtoepassingen en informatieve websites die er zijn voor vrouwen die te maken hebben met deze ingrijpende ziekte.

Robbin – richt zich op het vergroten van de mentale fitheid van mensen met borstkanker. De diagnose borstkanker komt binnen als een mokerslag. Je hele wereld staat op zijn kop. In deze roerige tijd, die gepaard gaat met angst, verdriet, onzekerheid en vervreemding kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Met zijn lichte, inspirerende, versterkende, troostende, laagdrempelige en verbindende karakter biedt Robbin steun zonder al teveel van de gebruiker te vragen. Robbin is gebaseerd op oefeningen en inzichten afkomstig uit de positieve psychologie, de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Dit zijn bewezen effectieve strategieën die bijdragen aan een toename in welbevinden en een afname in depressieve klachten en stress. Robbin helpt je
lotgenoten te vinden en biedt een plek om ervaringen, gevoelens en inzichten te delen en elkaar te steunen en te inspireren. Robbin helpt je om je stemming in de gaten te houden en zorgt dat je op tijd aan de bel trekt als je er zelf niet meer uitkomt. Robbin geeft mentale ondersteuning door oefeningen en inzichten te verschaffen die jouw veerkracht en mentale fitheid verhogen.
Robbin is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en gefinancierd door Stichting Pink Ribbon.
Telefoon: iOS | Android | Gratis
Tablet: iOS | Android | Gratis

OWise – Als je de diagnose borstkanker krijgt, wordt je wereld op zijn kop gezet. De OWise borstkanker app kan je helpen tijdens het behandelingsproces door alle informatie over jouw situatie op één plek bij elkaar te hebben. Het geeft je overzicht, en ook informatie om met je arts te bespreken en je te helpen bij het nemen van beslissingen.
Met de OWise borstkanker app:
• Krijg je een overzicht van jouw behandelingen.
• Kun je invoeren en bijhouden hoe je je voelt.
• Ontvang je feedbackberichtjes over je welzijn.
• Kun je gesprekken opnemen van bijv. je arts en die terug luisteren in je eigen tijd.
• Kun je afspraken en aantekeningen maken in een dagboek.
• Kun je vragenlijsten maken voor gesprekken met je arts.
• Heb je zowel uit op je iPhone als thuis op je computer al jouw informatie bij de hand.
• Krijg je informatie over behandelingen, geheel volgens de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van borstkanker.
De app wordt gemaakt door Px HealthCare B.V., een organisatie die medisch onderzoek naar borstkanker wil verbeteren. Door de app te gebruiken help je mee met toekomstig onderzoek.
iOS | Android | Gratis

Borstkanker – geeft informatie over de ziekte en behandeling van borstkanker. De app geeft een instructie voor zelfonderzoek en je kan een herinnering instellen om regelmatig een zelfonderzoek van je borsten te doen. Deze app is ontwikkeld in opdracht van Medisch Centrum Haaglanden.
iOS | Gratis

Op adem na borstkanker – BREATH (het Engelse woord voor ‘adem’) heeft in de afgelopen vijf jaar de zelfhulpwebsite Op adem na borstkanker ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. De website ondersteunt emotioneel herstel na de behandeling van borstkanker en heeft twee doelen: het laten afnemen van mogelijke klachten als gevolg van borstkanker en het doen toenemen van eigen kracht en mogelijkheden. BREATH is ontwikkeld voor alle vrouwen die klaar zijn met hun behandeling van borstkanker. Doe de zelftest en ontdek of de zelfhulpwebsite u kan ondersteunen om sneller emotioneel te herstellen.

Mammarosa Borstkanker Voorlichting – De app geeft informatie over wat je als jonge vrouw kunt doen om het risico op borstkanker te verminderen. Help je moeder, tante, oma, buurvrouw die niet zelfstandig toegang heeft tot informatie over borstkanker. Borstkanker op tijd ontdekken verhoogt sterk de overlevingskans. Mammarosa bevordert kennis en communicatie over borstkanker specifiek voor vrouwen die niet goed kunnen lezen en/of weinig Nederlands verstaan. Hieronder zijn veel allochtone vrouwen en migranten. Help deze 800.000 laag geletterde vrouwen de voorlichtingsfilmpjes in deze app te bekijken en beluisteren.
Deze app geeft informatie over borstkanker in 12 talen: Nederlands, Berbers, Chinees, Duits, Engels, Frans, Marokkaans, Papiaments, Portugees, Spaans, Surinaams en Turks.
Deze app is ontwikkeld door Stichting Mammarosa met financiële steun van Pink Ribbon.
iOS | Gratis

Mammarosa bevordert kennis en communicatie over borstkanker onder vrouwen die nauwelijks Nederlands of hun moedertaal kunnen lezen. Ieder jaar krijgen 1.300 allochtone vrouwen borstkanker. Een groot deel daarvan zijn vrouwen die nauwelijks Nederlands of hun moedertaal kunnen lezen. Mammarosa richt zich erop hen te ondersteunen via lotgenotencontact. Zoveel mogelijk allochtone ervaringsdeskundigen worden als vrijwilliger betrokken bij de uitvoering van de activiteiten van Mammarosa. Deze activiteiten hebben hierdoor een emancipatoir karakter zorgen ervoor dat deze vrouwen zich sterker gaan voelen.
Mammarosa richt zich op preventie, het tijdig ontdekken van borstkanker en het ondersteunen van patiënten, zolang als deze groep van 800.00 1e generatie allochtone vrouwen boven de 19 jaar in Nederland nog evident een speciale benadering nodig heeft. Zo stimuleert Mammarosa ook de bespreekbaarheid van het onderwerp borstkanker.

Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) – Over borstkanker is veel informatie beschikbaar. Vaak is de behoefte aan informatie eigenlijk nog groter. BVN probeert op haar website zoveel mogelijk informatie te geven, medische informatie, maar ook informatie over de emotionele kant van borstkanker en de gevolgen voor werk en leven. De Monitor Borstkankerzorg op de website helpt bij het kiezen van een ziekenhuis met goede borstkankerzorg in jouw omgeving en in de hulpwijzer zijn veel links verzameld naar informatie op andere website.
De Borstkanker Vereniging is het contact en informatiepunt over borstkanker. De vereniging komt op voor de belangen van borstkankerpatiënten. Borstkankervereniging Nederland is een professionele vereniging van en voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker en voor mensen die gendrager zijn of lid zijn van een erfelijk belaste familie.

©2014 Harriët Messing

Dit artikel is eerder verschenen op DigitaleZorgGids.

Advertenties
 

Borstkankerbesluit CZ: ongelukkige communicatie 29 september 2010

Afgelopen maandag vertelde ziektekostenverzekeraar CZ in de media dat zij heeft besloten borstkankeroperaties in zes ziekenhuizen niet langer te vergoeden. Volgens de normen van CZ presteert de borstkankerzorg in deze ziekenhuizen ondermaats. De criteria waarop dat wordt beoordeeld, staan terecht ter discussie. Een vriendin die strijdt tegen borstkanker belde mij maandag in totale paniek: “Hoe weet ik nou dat mijn ziekenhuis het wel goed doet? En als zij het niet goed doen, heb ik dan nu minder overlevingskans?” De manier waarop CZ nu de discussie over transparantie van de kwaliteit in ziekenhuizen aanzwengelt, is kwalijk voor patiënten, betrokken specialisten en ziekenhuizen.

Pink Ribbon: aandacht voor borstkanker

Dat ziekenhuizen open gaan communiceren over hun prestatie bij specifieke behandelingen is heel belangrijk. Dat geeft patiënten de kans een goede afweging te maken tussen kwaliteit en nabijheid/locatie. En het is goed deze zorg over te laten aan ziekenhuizen die het echt goed geregeld hebben, mits de toegankelijkheid niet in gevaar komt. Daar is iedereen het wel over eens, overheid, verzekeraars, zorgverleners, patiëntenorganisaties en organisaties als het KWF. Maar CZ heeft door de manier van communiceren mijns inziens onnodig onrust veroorzaakt bij borstkankerpatiënten zoals mijn vriendin. Zij weet pas morgen, na vier dagen van ongerustheid, om welke zes ziekenhuizen het gaat. Ook schaadt CZ onnodig de reputatie van de betrokken ziekenhuizen.

Belang patiënten geschaad

Bovendien, wat moet je denken als je in één van die ziekenhuizen bent behandeld? Of als je er binnenkort aan de beurt bent voor een operatie? Daar wordt in de CZ-communicatie in de media en op de website niets over gezegd. Ook het KWF vindt dat deze patiënten in een lastig parket zijn gebracht. De organisatie adviseert deze patiënten dit onderwerp met hun arts te bespreken en als de reactie niet bevalt naar een ander ziekenhuis te gaan. Als je patiënt ben van CZ moet je wel naar een ander ziekenhuis. De behandeling wordt immers vanaf 2011 niet meer vergoed. Maar wat doe je als je bij een andere verzekeraar zit. Wat doe je als je een goede vertrouwensrelatie hebt met de behandelaar in dit ziekenhuis. Heeft CZ over deze persoonlijke drama’s van kwetsbare borstkankerpatiënten in Nederland nagedacht toen ze op deze manier de media opzocht?

Het zou beter zijn geweest als CZ de communicatie hierover anders zou hebben aangepakt. Vertellen dat je serieus werk gaat maken van het beoordelen van kwaliteit in ziekenhuizen, te beginnen met borstkankerbehandelingen, is prima. Dat is de taak die de overheid zorgverzekeraars heeft gegeven. Maar dan informeer je op zijn minst eerst je eigen klanten. En je gebruikt de tijd tot 2011 om deze mensen adequaat naar een goed ziekenhuis te begeleiden. Door eerst het aantal ziekenhuizen bekend te maken en pas vijf dagen later de namen, veroorzaak je onnodige onrust bij alle Nederlandse borstkankerpatiënten.

Onherroepelijke imagoschade ziekenhuizen

Roepen dat je zes ziekenhuizen gaat uitsluiten is ook helemaal niet nodig. Door de namen openbaar te maken is in één klap de reputatie van zes ziekenhuizen en specialisten geschaad. Want wil jij nog naar een ziekenhuis dat zo in het nieuws komt? Dan zal de rest van de zorg toch ook wel niet best zijn? De gevolgen van imagoschade zijn enorm. Vertrouwen is immers de basis van goede zorg. Waarom niet in goed overleg met deze ziekenhuizen en specialisten zonder verdere ophef de betrokken patiënten begeleiden naar een ander ziekenhuis? Is dat niet veel meer in het belang van de patiënten? Waarom niet deze ziekenhuizen en specialisten helpen de zorg te verbeteren door ze te stimuleren nauw samen te gaan werken met ziekenhuizen die het wel goed doen? Of als dat niet lukt, hen samen met andere verzekeraars bewegen deze zorg zelf stop te zetten? Wellicht wilde CZ de ziekenhuizen wakker schudden. Maar de manier waarop vind ik onnodig en op zijn minst ongelukkig.

Updates:

29 september: Minister Ab Klink van Volksgezondheid reageerde gisteren opgetogen op de stap van CZ. Hij noemde het een ‘cadeautje’ en een broodnodige stap om het zorgstelsel naar een hoger plan te brengen. Voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland zei te verwachten dat meer verzekeraars CZ zullen volgen.

30 september: Na publicatie van dit bericht afgelopen woensdagavond 29 september op dit blog, heeft de rechter vandaag beslist dat CZ de lijst niet mag publiceren en eerst in overleg moet met de ziekenhuizen over de selectiecriteria. Dit naar aanleiding van een kort geding dat de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen vandaag aanspanden tegen CZ. CZ plaatste een reactie op haar website. In de media is dezelfde dag al gespeculeerd over de namen van de 6 ‘slechte’ ziekenhuizen. Onder andere MC Leeuwarden , Alysis Zorggroep, St. Anna Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum publiceerden zelf dat zij goed scoren op de lijst van CZ. Ziekenhuis Sionsberg stelt terecht de vraag wat de waarde is van het volumecriterium van CZ als je 50 borstoperaties zonder heroperatie hebt verricht en een goede beoordeling van BVN hebt.

1 oktober: Vandaag publiceerde Borstkankervereniging Nederland een advies aan ongeruste patiënten. De IGZ stelde vandaag dat de borstkankerzorg in Nederland op peil is. Anders had zij wel ingegrepen. Achmea pleit voor samenwerking met de beroepsgroep om gedragen criteria voor borstkankerbehandelingen te formuleren.

3 oktober: Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen stelt CZ aansprakelijk voor de geleden reputatieschade door de onzorgvuldige communicatie vanuit CZ rond het nieuwe voorkeursbeleid voor de behandeling van borstkanker.

4 oktober: Menzis topman Bas Leerink legt op zijn blog uit waarom in zijn optiek belonen van topzorg beter werkt dan bestraffenvan de zwakke broeders. Ook legt hij uit welke criteria Menzis daarbij hanteert.

5 oktober: Reacties Refaya en Rode Kruis Ziekenhuis. Het Slotervaart Ziekenhuis gaat nog verder. Het zegt alle contracten met CZ op per 2011 en roep CZ-verzekerden op over te stappen naar een andere verzekeraar.

6 oktober: Reactie CZ op beslissing Slotervaart. CZ gaat door op ingeslagen weg. Morgen beslist rechter of CZ zwarte lijst alsnog mag publiceren.

7 oktober: CZ mag van rechter lijst publiceren per 15 oktober. De terminologie is intussen wel aangepast. Zo is de kwalificatie ‘matig’ vervangen door ‘(nog) niet optimaal’ en ‘slecht’ door ‘niet goed genoeg’. CZ moet de komende week de tijd nemen om die reacties te bestuderen en te beoordelen of die nog aanleiding geven om de uitkomst van haar onderzoek voor één of meer ziekenhuizen aan te passen.

8 oktober: Volkskrant: Borstkankerspecialisten NABON komen in 2011 met eigen kwaliteitsnormen borstkankerzorg. In dezelfde krant stelt Huisartsenkring Amsterdam dat de criteria van CZ simplistisch zijn. Op Medisch Contact en artikel waarin gemeld wordt dat Achmea en Agis andere criteria gebruiken en Slotervaart juist aanraden. Daar ook brief van Achmea/Agis en de bijlage bij deze brief met een overzicht van de beste zorgaanbieders per aandoening.

Ziekenhuizen kunnen van de ‘zwarte lijst’ van CZ afkomen. Dat zegt CZ-bestuursvoorzitter tegen Medisch Contact-tv.

10 oktober: De discussie woedt voort aan tafel bij Buitenhof. De grote afwezige: de patiënt/klant.

12 oktober: Reactie beroepsvereniging van chirurgen NVvH: “Zorgverzekeraar CZ maakt patiënten onnodig ongerust door een lijst te presenteren met daarop de namen van ziekenhuizen die minder goed of slecht werk leveren bij de behandeling van borstkankerpatiënten.”

14 oktober: Medisch Contact: Zorgverzekeraar CZ veroorzaakt onnodige ongerustheid bij borstkankerpatiënten, vindt de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de beroepsvereniging van chirurgen. Hier nog meer reacties, plus een interview met CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.

Achmea gaat ziekenhuizen uitsluiten. De grootste zorgverzekeraar wil daarvoor wel een ‘gedragen norm’ hanteren. Andere grote zorgverzekeraars juichen de actie van CZ wel toe, maar wachten zelf nog even af.

CZ past zwarte lijst aan. Nu nog maar 4 ziekenhuizen ‘onvoldoende’

15 oktober: CZ publiceert zwarte lijst. Onderaan dit bericht van ZorgVisie ook de CZ-lijst in Pdf. Alleen 4 ziekenhuizen in het Noorden, waar CZ nauwelijks klanten heeft, worden niet meer gecontracteerd. Slotervaart verhuisd naar lange lijst ‘kan beter’. Medisch Centrum Leeuwarden hoort bij beste 9 en zegt gemengde gevoelens te hebben. FD meldt dat Amsterdamse ziekenhuizen afgelopen week alles uit de kast hebben gehaald om hoger op de lijst van CZ te komen.

Nu.nl Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam stapt naar de rechter om rectificatie van de door zorgverzekeraar CZ gepubliceerde lijst te eisen. Ook de verenigde Nederlandse oncologen en de Borstkankervereniging Nederland (BVN) hebben bezwaren tegen de lijst. Persbericht BVN.

NVZ blij met aanpassing CZ-borstkankerlijst – Kritiek blijft

16 oktober: De teerling is geworpen. De namen zijn bekend. De commentaren op de hele CZ-zaak in de Volkskrant, Trouw en NRC .

© 2010 Harriët Messing

 

 
%d bloggers liken dit: